วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

สาระสำคัญ การป้องกันโรค COVID -19  วิธีป้องกันโรค COVID-19
เบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ดังนี้

 • เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ
 • เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่นที่เป็นรังโรค และเมืองอื่น ๆ ในประเทศจีนที่มีการระบาด
 • ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่
 • ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที
 • งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
 • เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน
 • ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก
 • ควรดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลังจากกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน หากมีอาการป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และแจ้งรายละเอียดว่าเราเคยไปต่างประเทศมาแม้ว่าประเทศนั้นจะไม่มีการติดเชื้อก็ตาม
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่แว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา

วิธีตรวจอาการปอดอักเสบด้วยตัวเอง         

1.ไอ
2.มีเสมหะ
3.มีไข้สูง อาจตัวร้อนตลอดเวลา หนาวสั่นมาก
4.หายใจลำบาก หายใจหอบเร็ว
5.อาจเจ็บแปลบหน้าอกเวลาหายใจเข้า
6.อาจไอแรงร้าวไปที่หัวไหล่หรือสีข้าง

วิธีป้องกันปอดอักเสบ

ทำได้โดยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอช่วยให้ห่างไกลจากโรคปอดอักเสบ นอกจากนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบคืออีกหนึ่งทางเลือกของการป้องกัน แต่จำเป็นจะต้องพบแพทย์เพื่อตรวจพิจารณาก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ
ข้อปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ ปลอดภัยจาก COVID-19
อธิบายให้เข้าใจถึงความเสี่ยงและความรุนแรงของการติดเชื้อ
 • ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหากไม่จำเป็น
 • กินร้อน แยกจาน และช้อนส้อมส่วนตัว
 • หมั่นทำความสะอาดบ้านและข้าวของ
 • จัดหาหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70%
 • เมื่อกลับเข้าบ้านให้เปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำและสระผมก่อนพบผู้สูงอายุ
 • หากมีการสัมผัสบุคคล หรือไปสถานที่เสี่ยงให้เลี่ยงการพบผู้สูงอายุ
 • หากมีอาการเสี่ยงให้ใส่หน้ากากอนามัย และแจ้งเจ้าหน้าที่ – สาธารณสุขในพื้นที่ทันที